Lærðu að afla meiri tekna!

Sem almennur stjórnandi eða starfsmaður hjá öðrum ert þú bara að selja hvern klukkutíma fyrir ákveðna upphæð. Sem frumkvöðull og fjárfestir ert þú að selja hvern klukkutíma mörgum sinnum með því að láta ákveðið kerfi og fjármagnið (þínar tekjur) vinna fyrir þig. Þannig margfaldar þú það sem þú ert með.

Þetta snýst um að skilgreina stöðuna, læra nýja hluti og framkvæma síðan byggt á nýjum forsendum. Byggja upp samfélag samstarfsaðila og leggja grunn að föstum viðskiptavinum sem reglulega kaupa vöru. Með því að byggja upp samfélag og styðja við bakið á þínum samstarfsaðilum leggur þú grunn að því að fá reglulegar tekjur af þeirra starfi og af þeim viðskiptum sem þeir eru að byggja upp með þinni aðstoð.

Þetta snýst um að skilgreina stöðuna, læra nýja hluti og framkvæma síðan byggt á nýjum forsendum.

Þú notar persónulega þróunarumhverfið hjá Frumkvöðull til að byggja þig upp sem sterkan einstakling með leiðtogafærni, þekkingu á viðskiptum og aðila sem kann leikreglur hagkerfisins og kemur síðan þessari þekkingu og reynslu áfram til þinna samstarfsaðila. Með þessu stækkar þú sífellt þitt samfélag og þeim fjölgar sem er að ganga vel. Þín verðlaun fyrir þetta framlag eru síðan að fá lítinn hluta af tekjunum í samfélagi þinna samstarfsaðila. Það er þín greiðsla fyrir þá aðstoð og þjálfun sem þú veittir þessum aðilum.


Þetta er dálítið eins og að vera með verslun á höfuðborgarsvæðinu og semja síðan við umboðsaðila á landsbyggðinni um að selja þína vöru. Þeir fá þína vöru á heildsöluverði og fá sínar tekjum með álagningu ofan á heildsöluverðið. Þannig eru þessir aðilar að selja þína vöru og þú færð þína heildsöluálagningu (tekjur) án þess að leggja fram neina söluvinnu. Þinn umboðsaðili sér um söluvinnuna og þið hagnist báðir.

Til að taka þetta í stærra samhengi þá semur þú við aðila á Akureyri um að vera þinn umboðsmaður á á Norðurlandi og hann er síðan með samstarfsaðila á svæðinu sem selja vöruna. Þannig eru þú og umboðsmaðurinn á Aureyri báðir að fá ákveðið hlutfall af tekjunum þegar vara er seld á svæðinu. Þú ert sem sagt kominn með samfélag sem sífellt er að vinna við að selja þína vöru, jafnvel þó þú sért ekki að vinna sjálf/ur.


Annað dæmi er trésmiður sem er með nokkra aðila í vinnu. Hann hefur með tímanum byggt upp umhverfi sem sífellt er að takast á við stærra verkefni. Hann er með aðila í vinnu sem hafa mikla reynslu og þekkingu og geta starfað sjálfstætt. Hann selur þessa aðila í útseldri vinnu í nokkur verkefni og þegar þessi trésmiður fer í frí, þá eru þessir aðilar áfram að skapa honum tekjur. Á meðan hann er í fríi er hann að fá tekjur af útseldri vinnu sinna aðila og hans hagnaður í þessu er tekjur af útseldri vinnu að frádregnum kostnaði (laun til sinna manna). Þetta er vogarafl í tekjum.

Þegar upp er staðið er þetta að snúast um möguleika, ástríðu og ágóða.

Hvað ertu sem sagt með mestu ástríðuna fyrir, hvað kanntu, hvað gerir þú best og hvað af þessu er að skila þér mestum tekjum. Með því að láta fólk hafa upplýsingar sem gjörbreyta þeirra stöðu, sýna þeim fram á vogaraflið sem hægt er að skapa og leiða fólk til meiri sjálfsþroska og þekkingar, ert þú að leggja grunn að betra umhverfi fyrir bæði sjálfa/n þig og aðra. Þú ert þannig að skapa þessu fólki tækfæri til að breyta sínu lífi og skapa þeim betri stöðu til framtíðar.


Þú er nefnilega með þessu að starfa við að láta drauma fólks um betra líf verða að raunverulegum möguleika. Þú ert að mennta fólk til að verða leiðtogar með þekkingu og reynslu til að skapa ekki bara sjálfum sér betra líf, heldur einnig að leggja grunn að því að þetta fólk haldi áfram og skapi með vogarafli enn fleiri leiðtoga í samfélaginu sem eigi þá líka möguleika á betra lífi.

Þetta er nefnilega að snúast um þitt tækifæri, þitt líf og þína framtíð, en um leið tækifæri, líf og framtíð annarra sem þú hefur áhrif á.

Frumkvöðull byggir á þeim grunni að framleiða frumkvöðla sem gera meira. Færa fólki þekkingu, reynslu og stuðning til að gera meira fyrir sjálfan sig og geta þannig skapað sér sterkari stöðu í lífinu. Leggja grunn að vörninni þar sem fólk greiðir upp sínar skuldir, sókninni þar sem það lærir að leggja vogarafl á sínar tekjur og kenna því leikreglurnar í hagkerfinu til að öðlast þá þekkingu sem þarf til að skapa sér innihaldsríkara líf.

© 2019 - Frumkvöðull - Leið til að skapa betri stöðu
gudmundur@frumkvodull.is, sími 893 0014 - maggasigga@frumkvodull.is, sími 6662211

  • Facebook